Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Dr. Kováts Zsolt: Szeretnék egy német juhászkutyát című írása alapján.

A rajzokat Sáli Róza készítette.

 

Ki ne szeretne egy német juhászkutyát? Szükségünk van egy társra, aki elkísér minket kalandos útjainkon, vagy ha lakótelepen élünk, hát a betonon is megadja a kalandozások érzetét, ismerje hangulatunkat, megérezze kedélyhullámzásainkat, biztonságot adjon, s felidézze bennünk az ősidőket, amikor az ember még saját erejére utalva szállt szembe ezer veszéllyel.Kép

Sok, nagyon sok gyerek (és felnőtt) vágyik ilyen kutyára. A német juhászkutyát azonban nem elég szeretni. Ismerni kell ahhoz, hogy a kapcsolat zavartalan legyen kutya és gazdája között.

 

 

 

A következő részletet szó szerint idézem a fent említett könyvecskéből:

„Egymással szemben ültünk a konyhában. Én a sámlin, ő a fenekén. Én tizenhárom éves voltam, ő nyolchetes.

Néztük egymást.

Én kicsit tétován – mert még nem tudtam, hogy mit kezdjek a karácsonyi ajándékkal -, ő a bizalom első jeleivel a szemében, de szintén tétován, mert nem tudta, mit kezdjen ezzel a „hatalmas” emberrel, aki számára én voltam.

Ültünk és néztük egymást.

Ez a pár perc megismételte azt a nagyon régi – tizennégyezer éves – epizódot, amikor emberősünk először nézett szembe az első közelítő farkasivadékkal, és a tekintetében fellobbant az azóta is tartó szövetség szándéka.

Ültünk és néztük egymást.

Ő felállt, billentett kettőt a farkával, jelezvén barátságos szándékát, majd elindult felém. Sötét, mélytűzű kölyökszemében a férfiak kézfogásának ezeréves szertartása. És akkor megbotlott és hasra esett. Aztán felállt, vaskos lábain döcögve odaért hozzám. Feje a tenyerembe simult.

Ez az érintés mindkettőnkben ugyanazt az érzést váltotta ki. A szeretet és a hűség érzését. Ő attól kezdve szeretett engem, és rendíthetetlen hűséggel kísért éveken át; én attól kezdve szerettem, és rendíthetetlen hűséggel tartok ki ma is a nemzetsége mellett.

Ő egy német juhász kölyökkutya volt. Találkozásunk majd harminc évvel ezelőtt történt. Azóta sok idő telt el, és én nagyon sok német juhászkutyával találkoztam kiállításon, versenyen, vizsgán, nehéz helyzetekben. Megismertem ezt a nagyszerű fajtát. A német juhászkutya nemes megjelenése, szépsége és munkateljesítménye ma is csodálatba ejt.

Ahhoz azonban, hogy ez a fajta kibontakoztassa remek képességeit, hozzáértő bánásmódra, gondos nevelésre, majd szakszerű kiképzésre van szükség. Annak, aki német juhászkutyát kap, ismernie kell teendőit a kutyanevelés terén.

Nézzük sorjában!

A kutyával való foglalkozás – a személyes, érzelmi kapcsolaton túl – két alapvető dolgot tételez fel: a nevelést és a kiképzést.”

 

 

Mi a nevelés?

A kölyök német juhászkutya veleszületett, természetes hajlamainak fejlesztése, olyan tulajdonságok kialakítása és rögzítése, amelyek a német juhászkutyához, annak történetéhez méltóak, amelyek lehetővé teszik, hogy a kölyökből idővel munkát végző kutya váljék.

A német juhászkutya ugyanis a világon mindenütt a legelismertebb és a legelterjedtebb munkakutya fajta, a sarkvidékektől a trópusokig. Ereje, gyors mozgása, edzett igénytelensége, tanulékonysága, utolérhetetlen szaglóképessége teszi lehetővé, hogy még ma, az űrhajók és komputerek világában is az élet számtalan területén nélkülözhetetlen segítőtársként álljon az ember mellett, és végezze munkáját.

Kép Milyen területeken alkalmazható?

 • a bűnözők felderítésében

 • a gázvezetékek szivárgásának jelzésében

 • a hólavináktól betemetettek felkutatásában

 • a vakvezetésben

Ez azt jelenti, hogy aki német juhászkutyát tart – mert szereti ezt a fajtát –, nem hagyhatja figyelmen kívül a tényt: a német juhászkutya munkakutya fajta, természetes igénye a munka, a gazda akarata szerinti feladat végrehajtása, a mozgás.

Ezért ez a fajta csak annak ajánlható, aki vállalja, hogy a kutyával rendszeres kiképzésre jár.

A német juhászkutya a szimatmunka mellett őrző-védő feladatokra született. Első és legfontosabb követelmény vele szemben a gazda védelme minden támadástól, ellenségtől. Ahhoz, hogy ennek eleget tehessen, a nevelés során a kölyökkutya két alapvető tulajdonságát kell felszínre hozni és továbbfejleszteni.

E két tulajdonság:

 1. a gazdához való ragaszkodás

 2. a bátorság

Az első tulajdonság a kutyafaj egészének sajátja ugyan, de ne várjuk el a két-három hónapos esetlen kölyöktől, hogy rögtön felismerje új gazdáját és lelkesen kövesse „tűzön-vízen át”. Mert nem fogja! A kutyának is van gyermekkora, és tulajdonságai csak fokozatosan alakulnak ki és érnek be.

Megszívlelendő tanács:

Kutyánkat ne támadóvá, hanem védekezővé neveljük!”

(Dr. Kotoff Olivér)

A mindenkivel szemben bizalmatlan, oktalanul támadó német juhászkutya valahol, valamikor olyan sérelmeket szenvedett el a környezetében élő emberektől, ami miatt nem hisz a világban, a jóságban, hanem mindent az agyar törvénye alapján – ami csak a szabad természetben igaz törvény – akar megoldani.

A bizalom, amivel a kutya bennünket néz, nagy kincs. Elvesztése azzal jár, hogy a kölyök lakókörnyezete rémévé válik, és ennek minden kellemetlen következményét gazdája kénytelen – a törvények és együttélési szabályok alapján – viselni.

Bizalom:

 • a gazdával és minden jó szándékú élőlénnyel szemben

 • idegen emberekkel, idegen kutyákkal és ismeretlen más állatokkal szemben

A mindenkire és mindenre vicsorgó, oktalanul fogait csattogtató, gazdáját rángató német juhászkutya ellenszenvet kelt. Oktalanul büszke gazdája nem is sejti, hogy a kutya szakszerűtlen, rossz nevelésével önmagáról állít ki elégtelen osztályzatú bizonyítványt.

Mikor rendül meg a tapasztalatlan kölyökkutya bizalma az emberben?

 • ha a gazdája vagy idegen emberek részéről sérelmek érik

  • amikor a kölyökkutya csalódik gazdájában (ez a legszomorúbb, és egyben legveszélyesebb eset a későbbiek szempontjából; a kiskutya vagy a kamaszodó növendékkutya olyan, mint a kisgyerek; azt szereti csinálni, amit nem szabad; ha ilyenkor „nekimegyünk” a kutyakölyöknek, biztosak lehetünk abban, hogy hibát követünk el)

  • Ne emberiesítsük a kutyát! A kutya nem gondolkodik ugyanúgy, mint mi! Az igényei nem ugyanolyanok, mint a miénk! Számára nem az jelenti a jót vagy a rosszat, ami nekünk!

Az idegenekkel szembeni viselkedés

A német juhászkutya a kutyafaj legbátrabb fajtája. A bátorság – vagyis a veszély felismerése mellett annak elhárítására való készség – ennek a kutyának alaptulajdonsága.

Mikor válik egy kutya a szó igazi értelmében bátorrá?

 • akkor, ha kölyökéletében – gyermekkorában, amit meg kell hagynunk neki – soha nem ismeri meg a félelmet

 • ha a kölyökkutyát nem érik ijesztő hatások – váratlanul, túl nagy erővel – akkor felnőtt őrző-védő-kísérő kutyaként is bátor marad

 • ez persze feltételezi, hogy a nevelés során megismertetjük a világot és a veszedelmeket a kölyökkel a botot suhogtató, dühös embertől a dübörgő vonatig

 • a kutyakölyöknek éppen úgy meg kell ismernie az életét meghatározó világot, mint minden gyermeknek, aki felnőtté akar válni

Csakhogy a német juhászkutya kölyök éppen úgy gazdájától függ, mint a gyerekek, akiket a szüleik, tanáraik, a társadalom tanít meg arra – több-kevesebb sikerrel – hogy mi a helyes, és mi a helytelen.Kép

Ha egy német juhászkutyával akarunk együtt élni, játszani, sportolni – s ha kiképzésre visszük – munkát végezni, akkor tudomásul kell vennünk az alapszabályt: a kutya – ha mégoly kicsi is! - önálló, saját életet élő lény, amelynek igényei vannak. Ennie, innia, aludnia, és amikor felnőtté válik, dolgoznia kell.

A német juhászkutya hallatlanul kötődik gazdájához. Csak a gazda létezik számára. (Itt jegyzem meg, hogy a mi Rexi kutyánk papíron az enyém volt, de mivel édesapám akkor már nyugdíjas volt, amikor őfelsége hozzánk került, a kutya őt nevezte ki gazdájának. Csak neki fogadott szót, és annyira kötődött hozzá, hogy amerre ment, mindenhova követte [természetesen az udvaron belül]. – B.G.) Mint minden kutya, képekben és cselekvésben gondolkodik. Ez az jelenti, hogy felismeri a kellemes és kellemetlen helyzeteket, amikor a már tapasztalthoz hasonló vagy azzal azonos helyzetbe kerül.

Aki kutyát nevel, annak éppen ezért, azonos helyzetekben mindig azonosan kell viselkednie. Ha a kölyöknek egyszer elnézünk valamit, legközelebb ismét elvárja tőlünk az engedékenységet. De ha mindig azonosan és ugyanolyan módon követelünk tőle, mindig azonosan és az elvárt módon fog viselkedni.


A német juhászkutya a gazdájában látja a világ közepét, számára a gazda a minden. Ősei falkában éltek. Együtt járták az erdőt, a rétségeket és a mocsarakat. Nehéz élet volt ez, a mostoha körülmények között a falka csak szervezetten tudott fennmaradni. Vezérre volt szükség. És ők választottak, kiverekedtek egy vezért. A legerősebb, a legügyesebb, a legjobb vadász lett a falkában született kölykök parancsolója. Amikor az ember összetalálkozott a kutyával, a kutya tudomásul vette az embert, mint falkavezért. Megfogta az ember tekintete, és soha nem engedte el többé. A kapocs megbonthatatlan, de a kapcsolat elrontható.

Az ember és a kutya együttélésének alapszabálya:

 • a kutya csak kutyamódra szeretheti az embert, és az ember is csak kutya módra szeretheti a kutyát

 • engedni kell, hogy győzhessünk

 • nem a hatalom, az erőfölény, a kutya alárendelt kiszolgáltatottsága, hanem a kutya iránti szeretet és a szakmai tudás az, ami az ember és a kutya kapcsolatában csodákat teremt

A német juhászkutya lételeme a szolgálat, amit a gazdájának tesz. Annak az embernek, akit falkavezérnek fogad el ebben a kettőjükből álló csapatban.

A jó nevelést a szakértő mester által irányított kiképzés koronázza meg.

 

Kép